Żyć ewangelią 2016 Codzienna Ewangelia z rozważaniami

Kalendarze 2015

  • żyć_ewangelią_2016
    żyć_ewangelią_2016
  • żyć_ewangelią_2016
    żyć_ewangelią_2016
Cena:25.00
  • żyć_ewangelią_2016
    żyć_ewangelią_2016

 

 

Jedna z pierwszych tego typu Książek na rynku wydawniczym zawiera wyznaczone przez liturgię Kościoła fragmenty Ewangelii i rozważania do nich na każdy dzień 2015 roku.Może ona służyć jako pomoc w codziennej, osobistej modlitwie Słowem Bożym.Może też być pięknym prezentem, zachęcającym kogoś innego do podjęcia pogłębionej modlitwy w obecności Pana, do wsłuchiwania się w Jego głos, do odczytywania Jego woli.Bogactwem tych rozważań jest fakt, że nie mają one jednego tylko autora, lecz wielu, tak różnych od siebie. W ten sposób każdy ma możliwość rozważania tekstów biblijnych w różnych aspektach i z różnej perspektywy. Można zatem odnaleźć tu styl sobie bliski oraz inspirującą do przemyśleń inny sposób podejścia do Słowa Bożego. O to zaś chodzi przede wszystkim, aby ukierunkować i zainspirować do dalszych, własnych poszukiwań.Nie jest to zamknięty zbiór gotowych odpowiedzi, ale jedynie próba codziennych zamyśleń nad Słowami Boga. Są to Słowa natchnione, w których zawarte jest przesłanie, osobiście dla każdego z nas.