"Kapłaństwo"-W nurcie nowej ewangelizacji Ks.S Gancarek

Wartościowe książki

  • Kapłaństwo
    Kapłaństwo
Cena:15.00

Książka jest znakomitą kontynuacją i pogłebieniem zakończonego Roku Wiary.Doskonale wpisze się również w program duszpasterski Kościoła w Polsce na obecny rok,któryprzeżywamy pod hasłem"Wierzę w Syna Bożego".Przedstawione treści mogą być pomocne w przygotowaniu osób do przyjęcia ,sakramentu kapłaństwa i duszpasterstwie powołaniowym oraz w formacji osobistej samych kapłanów. Treści tej książki można wykorzystać również w katechezie dla dorosłych,o której przypomina i do której zachęca papież Franciszek Z tego względu omówienie ramentu stanowi osakddzielną publikację.