"Małżeństwo"-W nurcie nowej ewangelizacji Ks.S Gancarek

Wartościowe książki

  • Małżeństwo
    Małżeństwo
Cena:15.00

Przeprowadzone seminarium jest  znakomitą kontynuacją i pogłebieniem zakończonego Roku Wiary.Doskonale wpisze się również w program duszpasterski Kościoła w Polsce na obecny rok,który przeżywamy pod hasłem"Wierzę w Syna Bożego"..Treści tej książki mogą być pomocne w przygotowaniu osób do przyjęcia sakramentu małżeństwa i duszpasterstwie rodzin. Można je wykorzystać również w katechezie dla dorosłych,o której przypomina i do której zachęca papież Franciszek Z tego względu omówienie sakramentu stanowi oddzielną publikację.